Általános Szerződési Feltételek I Tőzsdeakadémia

Üdvözöljük a Tőzsdeakadémián, az online tanulási platformon, amelyszámos kurzust kínál a pénzügyi alapismeretek és befektetési ismeretekjavításához. Az oldalunkat használva vagy elérve, egyetért abban, hogyaz alábbi feltételeknek megfelel ("Feltételek"). Ha nem ért egyet ezekkela feltételekkel, nem férhet hozzá az platformunkhoz, és nemhasználhatja a szolgáltatásainkat.

1. Jogosultság

Kizárólag 18. életévüket betöltött egyének használhatjákszolgáltatásainkat. A szolgáltatásaink használatával vállalja, hogyjogosult arra, hogy aláírja ezeket a feltételeket, és hogy betartja azalábbi szerződésben jelen lévő minden feltételt és körülményt.

2. Kurzus Tartalom és Hozzáférés

Törekszünk a magas minőségű, pontos és naprakész kurzusanyagokbiztosítására. Azonban nem garantáljuk, hogy a kurzusanyagokhibamentesek lesznek, vagy hogy megfelelnek a minden felhasználóigényeinek, elvárásainak. Felelős a felhasználó a kurzusanyagokátnézéséért és megfelelőségük kiderítéséért a saját céljai számára. Akurzusanyagokhoz adott időszakban férhetsz hozzá, amit a vásárláskorhatározunk meg és tüntetünk fel. Ennek lejártát követően a hozzáféréseaz anyagokhoz lejár.

3. Visszatérítési Politika

Visszatérítési garanciát vállalunk minden, a platformunkon vásárolttanfolyamra. Ha nem elégedett a tanfolyammal, a vásárlástól számított30 napon belül kérvényezheti a visszatérítést. Amennyiben a tananyagtöbb, mint 30%-át teljesítette, visszatérítési kérelmet nem áll módunkbanjóváhagyni.Visszatérítési kérelem benyújtásához kérjük, forduljonügyfélszolgálatunkhoz a majoradam@tozsdeakademia.com címen.Kérelmét felülvizsgáljuk, és ha megfelel az leírt feltételeknek, 14munkanapon belül feldolgozzuk a visszatérítést.

4. Fizetés és Számlázás

Minden tanfolyam díja forintban értendő és fizetendő. Fizetni avásárláskor kell. Fenntartjuk a jogot, hogy tanfolyamaink árait előzetesértesítés nélkül bármikor megváltoztassuk.

5. Szellemi Tulajdon

Az összes kurzusanyag, beleértve, de nem kizárólagosan a szövegeket,képeket, videókat és hangokat, szerzői jog és más szellemi tulajdonjogitörvények által védettek. Tilos bármilyen kurzusanyagot másolni,terjeszteni vagy megjeleníteni előzetes írásos engedélyünk nélkül.

6. Felelősség Korlátozása

A törvények által engedélyezett maximális mértékig a Tőzsdeakadémianem felelős semmilyen kárért, amely a szolgáltatásaink használatábólered. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan a közvetlen, közvetett,speciális, véletlen vagy következményes károkat, anyagi eszközökveszteségét vagy adatvesztést.

7. Feltételek Változásai

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megváltoztassuk ezeket aszolgáltatási feltételeket. A feltételek változásainak közzététele utántörténő szolgáltatásaink további használata azok elfogadását jelenti.

8. Adatgyűjtés és Feldolgozás

A Tőzsdeakadémia beleegyezik abba, hogy betartja a személyes adatokgyűjtésével, felhasználásával és tárolásával kapcsolatos mindenvonatkozó törvényt és előírást, beleértve az Általános AdatvédelmiRendeletet (GDPR). A személyes adatokat csak a jelen Szerződésbenmeghatározott céloknak megfelelően gyűjti, használja fel és dolgozzafel.

9. Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van ezekkel a szolgáltatásifeltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot amajoradam@tozsdeakademia.com címen.Ezen szolgáltatási feltételek 2023-tól érvényesek.